CHR พาเที่ยว
Update : 07 พฤศจิกายน 2560

คลับรถซีเอชอาร์พาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม 2017 ไอเดียขับเคลื่อนความสุขวันนี้เราคลับ #welovechr คลับรถซีเอชอาร์วาไรตี้จะพาไปเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียมซึ่งเป็นตลาดน้ำตั้งอยู่กรุงเทพฯนี้เอง บริเวณวัดบำเพ็ญเหนือ ทางเข้าจะเป็นซอยเสรีไทย 60 และอีกฝั่งวัดบางเพ็ง...