ห้องไฮบริด

กติกาห้องไฮบริด

1. ห้องไฮบริดสำหรับโพสข้อมูลประเภทข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โตโยต้าไฮบริด รุ่นซีเอชอาร์เท่านั้น

2. งดละเลิก Advertorial Seeding Marketing ทุกรูปแบบ รวมทั้งงดเบอร์โทรฯชื่อร้าน ตรวจพบจับตีก้นแปะๆพร้อมแบนรัวๆ

3. นักขายนักการตลาดที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์ยานยนต์ กรุณาติดต่อช่องทางธรรมชาติที่ปลอดภัย คลิกที่นี้จ้า